Beleid voor de bescherming van Persoonsgegevens

Beleid voor de bescherming van Persoonsgegevens

De bescherming van uw Persoonsgegevens is een prioriteit voor Société des Centres Commerciaux (“SCC”), een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.994.720 euro, met maatschappelijke zetel te Place Vendôme 22, 75001 Parijs, ingeschreven bij de RCS van Parijs onder het nummer 689 801 231.

Dit privacybeleid informeert bezoekers van de website of het winkelcentrum over de voorwaarden voor de verwerking van hun Persoonsgegevens, in het kader van het gebruik van de website (“Site”) en de exploitatie van het winkelcentrum door SCC in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Bezoekers gaan ermee akkoord dat de gegevens die ze verstrekken juist zijn.

SCC verbindt zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“AVG”) die op 25 mei 2018 in werking is getreden en de “Gegevensbescherming Wet” n°78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd.

Definities

Persoonlijke gegevens of Gegevens: persoonlijke gegevens worden door de AVG gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon (Betrokkene) die direct of indirect wordt geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Verwerkingsverantwoordelijke: Persoon die de middelen en doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker: Persoon die Persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerking: De verwerking van Persoonsgegevens wordt gedefinieerd als elke bewerking of elke reeks bewerkingen die al dan niet wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en wordt toegepast op gegevens of verzamelingen persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen , opvraging, raadpleging, gebruik, mededeling door verzending, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, verzoening of interconnectie, beperking, uitwissing of vernietiging.

Verwerkte Gegevens

De categorieën van verwerkte Persoonsgegevens zijn, per type verwerking, de volgende:

 • Contactformulier : Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Newsletter : E-mailadres
 • Personal shopper : Achternaam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, kledingmaat, schoenmaat
 • Loyaliteitsprogramma en VIP-voordeelclub: Achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam, wachtwoord, lidmaatschapskaartnummer
 • Cadeaukaart : Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Verbinding met het wifi-portaal van een winkelcentrum:
  • Sociaal netwerkprofiel (Facebook of Google+) als deze verbindingsmodus is gekozen
  • "Verkeersgegevens" (technische informatie gegenereerd door het gebruik van het netwerk) in overeenstemming met de artikelen L34-1 en volgende van de Post- en Telecommunicatiewet
 • Cookies :
  Tijdens uw browsen op de Site gebruiken we de volgende cookies:
  • Technische cookies of operationele cookies;
  • Analytics-cookies;
  • Prestatiecookies;
  • Doelgroepmetingscookies;
  • Advertentiecookies;
  • Sociale cookies;
  • Beveiligingscookies.

Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid [Link invoegen naar Cookies/Tracers-beleid].

 • Videobewaking in het winkelcentrum: Video
 • Directories in het winkelcentrum: Telefoonnummer
 • Animaties in het winkelcentrum: Naam, voornaam, e-mailadres, foto
 • Klantenservice winkelcentrum : Identiteitskaart, aanbetaling
 • Passen voor personeel werkzaam in het centrum: • Achternaam, voornaam
 • Beheer schadegevallen : • Achternaam, voornaam, e-mailadres en alle informatie met betrekking tot de claim
 • Adverteren en commerciële prospectie via e-mail of sms : • Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer

Betrokkenen bij de verwerking van Persoonsgegevens

De personen die betrokken zijn bij de verwerking van Persoonsgegevens zijn:

 • Bezoekers van de Site;
 • Bezoekers van het winkelcentrum;
 • Het personeel dat in het centrum werkt;
 • Klanten (huidig ​​of potentieel);
 • De gezochte mensen.

De doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens

SCC implementeert de verwerking van Persoonsgegevens die op u betrekking hebben om de volgende doeleinden te bereiken:

 • Beheer van toegang en werking van de site;
 • Het verbeteren en meten van de kwaliteit van haar dienstverlening en klanttevredenheid;
 • reclame- en commerciële prospectieactiviteiten;
 • Analyseverwerking voor advertentie-, statistische en siteverkeersmetingsdoeleinden;
 • Beheer en opvolging van de klantenrelatie (registratie en administratie van het contactformulier, het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief, het loyaliteitsprogramma, het Personal Shopper-programma, schadebeheer);
 • Aansluiting op het wifi-netwerk van een winkelcentrum;
 • Gerechtvaardigd belang van SCC bestaande in de veiligheid van goederen en personen;
 • Aanduiding van een route binnen het centrum;
 • Uitlenen van objecten aan bezoekers van het centrum;
 • Naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen; en
 • Verdediging van wettelijke rechten.

De bewaartermijn van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om hun doel te bereiken, naast de wettelijke verjaringstermijnen en toepasselijke rechtsmiddelen, in het bijzonder:

 • Gegevens die worden gebruikt voor contact- of commerciële prospectiedoeleinden worden binnen drie jaar na het intrekken van de toestemming verwijderd;
 • Cookies worden dertien maanden bewaard. Aan het einde van deze periode moet uw toestemming worden verlengd;
 • CCTV-beelden worden een maand bewaard;
 • Gegevens gekoppeld aan directories worden 30 dagen bewaard;
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van wifi in het centrum worden één jaar bewaard vanaf de datum van verzameling;
 • Gegevens met betrekking tot objectleningen worden verwijderd zodra ze worden teruggegeven;
 • Pas-gerelateerde gegevens worden 3 maanden bewaard;
 • Gegevens met betrekking tot het beheer van claims worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de claim te verwerken, plus de toepasselijke verjaringstermijnen.

De ontvangers van Persoonsgegevens

De mensen die mogelijk ontvangers zijn van uw Persoonsgegevens zijn:

 • Geautoriseerd personeel van SCC, haar onderaannemers en partners;
 • Elke autoriteit, administratie, jurisdictie of staatsdienst in het kader van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Transferts buiten de Europese Unie

De verwerking van uw Gegevens kan aanleiding geven tot transferts buiten de Europese Unie (EU). In dat geval verbindt SCC zich ertoe de door de AVG voorziene garantiemaatregelen te treffen:

 • de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie;
 • Bindende Bedrijfsregels (BCR);
 • Het Privacy Shield bij een doorgifte naar de Verenigde Staten.

Rechten van betrokkenen

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebt u rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonlijke gegevens en in het bijzonder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht om niet het onderwerp te zijn van een geautomatiseerde individuele beslissing (inclusief profilering).

Voor alle verwerkingen op basis van uw toestemming heeft u het recht deze te allen tijde in te trekken.

De beveiliging van uw Persoonsgegevens

SCC zorgt voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Gegevens van natuurlijke personen door fysieke, technische en organisatorische beveiliging te implementeren.

Met name de toegang tot fysieke gegevensopslagruimten is beveiligd. De toegang tot de gebouwen en diensten van het Winkelcentrum is beveiligd. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. In die zin wordt de toegang tot het netwerk en de applicaties gecontroleerd. Ook worden authenticatieprocessen voor gebruikers van digitale media geïmplementeerd. De gegevens kunnen onderworpen zijn aan een speciale bescherming (anonimisering, encryptie, enz.).

Updates van het privacybeleid

SCC behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij nodigen u uit om het regelmatig te raadplegen.

In het geval van een wijziging waarvoor uw toestemming nodig is, zullen we uw toestemming verzamelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uitoefening van rechten

Om uw rechten uit te oefenen of voor informatie met betrekking tot uw Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op het volgende adres: dpo@scc.fr

In geval van een klacht kunt u contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens, de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, 75007 Parijs.

Wij staan altijd voor je klaar!

Ontdek snel onze diensten